Liikuma kutsuv kool English

Uudised!

ARAVETE KOOL 165

KOOLI VILISTLASTE KOKKUTULEK

21. OKTOOBER 2023

12.00 Vilistlaste võrkpalliturniir. Registreerumine

18.00 Kontsert-aktus

Meelelahutusprogramm, peobänd, üllatusesinejad

Täpsem info kooli facebookis

 

Huviringidesse registreerimine nüüd läbi Järva valla huvitegevuse registri  HUVIHUNT!

Koduleht on uuendamisel!

 

        PÕHJA-JÄRVA KOOLI ARAVETE  ÕPPEKOHA UUDISED, SIIT! SÜNDMUSTE KALENDER, SIIT

INFOKS!

JÄRVA VALLAVOLIKOGU OTSUS

Järva vallavolikogu võttis 24.03.2022 vastu otsuse Aravete Keskkooli keskkooliosa kohta.

Otsus võeti vastu põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 80 lõike 1, lõike 2 punkti 5, lõigete 4 ja 5, haldusmenetluse seaduse § 75 ja halduskohtumenetluse seadustiku § 40 ning § 46 alusel.

1. Korraldada 1. septembrist 2022 ümber Aravete Keskkooli (registrikood 75003387) tegevus.

2. Ümberkorraldamisega muudetakse Aravete Keskkooli tegutsemise vormi selliselt, et koolitustegevuse lõpetamine keskhariduse tasemel (hariduse tase II Eesti Vabariigi haridusseaduse § 2 lõike 5 punkti 3 kohaselt) toimub järkjärguliselt aastatel 2022 ja 2023.

3. 1. septembril 2022 ei avata ning ei toimu õpilaste vastuvõttu Aravete Keskkoolis 10. ja 11. klassi.

4. 1. septembrist 2023 on Aravete Keskkooli tegutsemise vorm põhikool, kus õpe toimub I, II ja III kooliastmes.

5. Järva Vallavalitsusel korraldada Aravete Keskkooli tegevus ümber ajavahemikus 1. juulist kuni 31. augustini 2023.

 

Täpsemalt saab otsusest lugeda siit: http://delta.andmevara.ee/jarva_vald/dokument/5268561

AKK FACEBOOK


Koolipsühholoog!

Veebikonstaabli poole võib pöörduda!

Meelespea lapsevanemale!

 

 

 

 

Aravete

°C
Õhurõhk: hPs
Tuule kiirus: m/s
Tuule suund:

Aravete Keskkooli hoone uue osa rekonstrueerimine.

Põhja-Järva Kool Aravete õppekoht

Piibe mnt 21

Aravete, Järva vald

Järva maakond 73501

Mob: +372 55 486 25

E-post: sekretar@aravetekk.ee

Üldine e-post:

pohja-jarva.kool@jarva.ee

Riiklik järelvalve

Riiklikku järelevalvet kooli  üle teostavad järgnevad organisatsioonid!

Laste- ja perede heaolu peaspetsialist Raili Ambos, 510 5608, Raili.Ambos(at)jarva.ee. Vastuvõtt Aravete teeninduskeskuses E: 14.00-16.30 ja K: 10.00-14.00

 

Lastekaitse üksuse valvetelefon 5919571

Piirkonnapolitseinik Helen Sopp, 53070316, helen.sopp(at)politsei.ee

Noorsoopolitseinik Kadri Toom, 3849951, kadri.toom(at)politsei.ee

Viimased uudised