Hea põhikoolilõpetaja, ootame Sind Aravete Keskkooli!

MAJANDUS JA ETTEVÕTLUSE SUUND võimaldab pärast kooli lõpetamist teha mitmekesiseid valikuid nii rakendus- kui ka humanitaarvaldkonnas. Kooli lõpetanu võib jätkata õpinguid nii kõrg- kui ka kutsekoolides.

Õppesuuna raames omandatakse teadmised järgmistes suunda toetavates õppeainetes:  mikroökonoomika I, mikroökonoomika II, õpilasfirma, 3D modelleerimine, joonestamine, ettevõtlusõpetus, makroökonoomika I, makroökonoomika II. Kohustuslikele kursustele  lisaks on võimalik gümnaasiumiaja jooksul saada lisaks: riigikaitset; autoõpetust (B- kategooria juhiload, hea õppeedukusega õpilastele tasuta);  karjääriõpetust; C-võõrkeelt  ja matemaatikat.
Gümnaasiumi lõpetamiseks on vaja sooritada eesti keele, matemaatika ja võõrkeele riigieksamid, gümnaasiumi koolieksam ning õpilasuurimus või praktiline töö.
Aravete Keskkoolis on võimalik tegelda kergejõustiku, suusatamise, saalihoki ja teiste spordialadega ning osaleda erinevates huviringides.

Hea põhikoolilõpetaja, ootame Sind Aravete Keskkooli 10. klassi!

Avalduste vastuvõtt -

30.juuli - 17.august kooli kantselei avatud (dokumentide vastuvõtt) tööpäevadel kella 09.00-14.00.

07.juuli - 29.juuli koolimaja suletud!

25.juuni - 06.juuli kooli kantselei avatud (dokumentide vastuvõtt) tööpäevadel kella 09.00-14.00.


Loe lisaks - Aravete Keskkooli õpilaste vastuvõtu kord