Lisaks

Aravete Keskkooli e-mail

Aravete Keskkooli Moodle

Haridus- ja Teadusministeerium - http://www.hm.ee/

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus - http://www.ekk.edu.ee/

Koolielu portaal - http://www.koolielu.ee/

Tiigrihüppe SA - http://www.tiigrihype.ee/

Järva Maavalitsus - http://www.jarva.ee/

Ambla vald - http://www.ambla.ee/web/

Hariduskoostöö Keskus - http://archimedes.ee/hkk/index.php