Hoolekogu

Reimo Kaasiku (lastevanemate esindaja) - esimees

Heidi Antons (lastevanemate esindaja)

Jaanika Jalast (lastevanemate esindaja)

Kati Krabi (lastevanemate esindaja)

Angelika Bormann (lastevanemate esindaja)

Larissa Espenberg  (õpetajate esindaja)

Krista Pohla (õpetajate esindaja)

Erik Vilbu (õpilaste esindaja)

Arvi Luuk    (kooli pidaja esindaja)