Pronks- ja hõbetõru/Bronze and silver acorn

Pronks- ja hõbetõru