Hea põhikoolilõpetaja, ootame Sind Aravete Keskkooli!

MAJANDUS JA ETTEVÕTLUSE SUUND võimaldab pärast kooli lõpetamist teha mitmekesiseid valikuid nii rakendus- kui ka humanitaarvaldkonnas. Kooli lõpetanu võib jätkata õpinguid nii kõrg- kui ka kutsekoolides.

Õppesuuna raames omandatakse teadmised järgmistes suunda toetavates õppeainetes:  mikroökonoomika I, mikroökonoomika II, õpilasfirma, 3D modelleerimine, joonestamine, ettevõtlusõpetus, makroökonoomika I, makroökonoomika II. Kohustuslikele kursustele  lisaks on võimalik gümnaasiumiaja jooksul saada lisaks: riigikaitset; autoõpetust (B- kategooria juhiload, hea õppeedukusega õpilastele tasuta);  karjääriõpetust; C-võõrkeelt  ja matemaatikat.
Gümnaasiumi lõpetamiseks on vaja sooritada eesti keele, matemaatika ja võõrkeele riigieksamid, gümnaasiumi koolieksam ning õpilasuurimus või praktiline töö.
Aravete Keskkoolis on võimalik tegelda kergejõustiku, suusatamise, saalihoki ja teiste spordialadega ning osaleda erinevates huviringides.

Hea põhikoolilõpetaja, ootame Sind Aravete Keskkooli 10. klassi!

Avalduste vastuvõtt -

30.juuli - 17.august kooli kantselei avatud (dokumentide vastuvõtt) tööpäevadel kella 09.00-14.00.

07.juuli - 29.juuli koolimaja suletud!

25.juuni - 06.juuli kooli kantselei avatud (dokumentide vastuvõtt) tööpäevadel kella 09.00-14.00.


Loe lisaks - Aravete Keskkooli õpilaste vastuvõtu kord

 

Veebikonstaabli poole võib pöörduda!

Meelespea lapsevanemale!

AKK "PIIBELEHT" FACEBOOK


Aravete

°C
Õhurõhk: hPs
Tuule kiirus: m/s
Tuule suund:

Aravete Keskkooli hoone uue osa rekonstrueerimine.

Aravete Keskkool

Piibe mnt 21
Aravete, Järva vald
Järva maakond 73501

Tel: +372 383 8940

Mob: +372 55 486 25

E-post: sekretar@aravetekk.ee

Riiklik järelvalve

Riiklikku järelevalvet kooli  üle teostavad järgnevad organisatsioonid!

Lastekaitse peaspetsialist Eneken Savi, 53292756, Eneken.Savi(at)jarva.ee
Lastekaitse spetsialist Lille Tammik, 5223186, Lille.Tammik(at)jarva.ee

Lastekaitse üksuse valvetelefon 5919571

Piirkonnapolitseinik Helen Sopp, 53070316, helen.sopp(at)politsei.ee

Noorsoopolitseinik Kadri Toom, 3849951, kadri.toom(at)politsei.ee

Viimased uudised