English

Uudised!

 • Riiklikul emakeeleolümpiaadil  saavutas Aravete KK 11 klassi õpilane Erik Vilbu 11-12 klasside arvestuses III koha!
 • Maakondlikul ajaloo olümpiaadil saavutas Aravete KK 11 klassi õpilane  E. Vilbu I koha!
 • Maakondlikul kunstiolümpiaadil saavutas Aravete KK 7 klassi õpilane  M.-H. Tääkre V koha!
 • Matemaatika olümpiaadi piirkonnavoorus saavutas Aravete KK 8 klassi õpilane R. Rohi 8 klasside arvestuses IV-VI koha!
 • Maakondlikul bioloogiaolümpiaadil saavutasid oma vanuserühmades Aravete KK 8 õpilane R.Rohi I koha, 9 klassi õpilased A.Jalakas III koha ja T.Siska VI-VII koha ning 7 klassi õpilane Õ.Rodendau IV-V koha.
 • Võistulugemisel „Hansenist Tammsaareni" saavutas K. Tihane keskmises vanuserühmas II koha!
 • 7. klassi parim peastarvutaja maakondlikul NUPUTA viktoriinil on Õ. Rodendau!
 • Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus saavutas Aravete KK 8 klassi õpilane Rico Rohi 7-8 klasside arvestuses I koha ja 11 klassi õpilane Erik Vilbu 11-12 klasside arvestuses I koha!
 • Aravete KK võistkond koosseisus K.Keerberg, R.Laugus, A.Tokaruk, K.Lepasepp, R.Tommula, M.A.Metso ja A.Homin saavutas Järvamaa koolide 4-5 klasside saalijalgpalli karikavõistlustel III koha.
 • Aravete KK võistkond koosseisus E.Tuisk, R.Rohi ja K.-L.Pitk saavutasid Imaveres, Järvamaa 6-9 klasside mälumängu turniiril II koha.
 • Inimeseõpetuse ainepäeval Väätsal, saavutas Aravete KK võistkond koosseisus Emma Tuisk, Eliise Tuisk ja Maris Toropov III koha.
 • Koolinoorte jutuvestjate konkursil „Kratilood“ saavutasid Aravete KK õpilased M. A. Lepik 1.-3. vanuseklassis II koha ning R. Tommula 4.-6. vanuseklassis III koha ja Järvamaa muuseumi sõprade seltsi eripreemia.
 • Aravete KK võistkond koosseisus E.Tuisk, R.Rohi, A.Jalakas ja K.-L.Pitk saavutasid Järvamaa 6-9 klasside mälumängu turniiri 1 voorus I-II koha.

Hea põhikoolilõpetaja, ootame Sind Aravete Keskkooli!

MAJANDUS JA ETTEVÕTLUSE SUUND võimaldab pärast kooli lõpetamist teha mitmekesiseid valikuid nii rakendus- kui ka humanitaarvaldkonnas. Kooli lõpetanu võib jätkata õpinguid nii kõrg- kui ka kutsekoolides.

Õppesuuna raames omandatakse teadmised järgmistes suunda toetavates õppeainetes:  mikroökonoomika I, mikroökonoomika II, õpilasfirma, 3D modelleerimine, joonestamine, ettevõtlusõpetus, makroökonoomika I, makroökonoomika II. Kohustuslikele kursustele  lisaks on võimalik gümnaasiumiaja jooksul saada lisaks: riigikaitset; autoõpetust (B- kategooria juhiload, hea õppeedukusega õpilastele tasuta);  karjääriõpetust; C-võõrkeelt  ja matemaatikat.
Gümnaasiumi lõpetamiseks on vaja sooritada eesti keele, matemaatika ja võõrkeele riigieksamid, gümnaasiumi koolieksam ning õpilasuurimus või praktiline töö.
Aravete Keskkoolis on võimalik tegelda kergejõustiku, suusatamise, saalihoki ja teiste spordialadega ning osaleda erinevates huviringides.

Hea põhikoolilõpetaja, ootame Sind Aravete Keskkooli 10. klassi!

Avalduste vastuvõtt -

31.juuli - 21.august kooli kantselei avatud (dokumentide vastuvõtt) tööpäevadel kella 09.00-14.00.

01.juuli - 30.juuli koolimaja suletud!

22.juuni koolimaja suletud!

19. - 21.juuni ja 26. - 30.juuni kooli kantselei avatud (dokumentide vastuvõtt) tööpäevadel kella 09.00-14.00.


Loe lisaks - Aravete Keskkooli õpilaste vastuvõtu kord

 

Veebikonstaabli poole võib pöörduda!

Meelespea lapsevanemale!

AKK FACEBOOK

Aravete

°C
Õhurõhk: hPs
Tuule kiirus: m/s
Tuule suund:

Aravete Keskkooli hoone uue osa rekonstrueerimine.

Aravete Keskkool

Piibe mnt 21
Aravete, Järva vald
Järva maakond 73501

Tel: +372 383 8940
E-post: sekretar@aravetekk.ee

Riiklik järelvalve

Riiklikku järelevalvet kooli  üle teostavad järgnevad organisatsioonid!

Viimased uudised